حریم خصوصی مشتریان گرامی

سیاست عمده بوتیک نگهداری اطلاعات فروشندگان جهت ارتباط با ان ها می باشد و این اطلاعات به هیچ عنوان در جای دیگر استفاده نمی شود و در جای امن در دیتا سایت نگه داری می شود